Studie a projekt moderního rodinného domu ve svahu

Studie a projekt moderního rodinného domu ve svahu

publikováno v: Projekty | 0

Pro mladý manželský pár jsme v malé obci nedaleko od Prahy navrhli moderní rodinný dům podle jejich přání a požadavků. Návrh stavby vznikl na parcele, kterou byli investoři okouzleni a nadšeni, a kterou si sami vybrali před zadáním. Tato parcela ovšem skýtala výzvy v podobě úzké a dlouhé části pozemku, coby příjezd k umístění domu, tato část byla při vzniku této parcely špatně vytyčena a rozdělena a muselo dojít k úpravě hranic pozemků pro správně rozměry příjezdové části. Další výzvou byl svažitý terénní svah s převýšením 3,5m na 30 m délky, absence zpevněné veřejné příjezdové cesty k hranici parcely a nezasíťování pozemku vodou, kanalizací a elektřinou. Všechny tyto aspekty jsme odhalili, navrhli řešení, projednali a projekčně uskutečnili.

Původní přání manželů bylo navrhnout přízemní, jednopatrový dům s bohatými společenskými prostory v podobě obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, které by měli větší světlou výšku okolo 3m, a byli propojeni s venkovní terasou s černou kuchyní a přístřeškem. Soukromou část domu v podobě ložnice se samostatnou šatnou a koupelnou, dva dětské pokoje s pracovnou a druhou koupelnou spolu s technickým zázemím. Posledním velkým přáním bylo navrhnout velikou garáž pro 3 automobily , z důvodu investorských zájmů pana manžela.

Po zhodnocení charakteristických prvků pozemku v podobě jeho svažitosti, rozměrům, ploše, orientaci ke světovým stranám, dění na sousedních parcelách, technickým a legislativním možnostem jsme dospěli k hospodárnějšímu návrhu vícepodlažního rodinného domu. Hlavní část rodinného domu je dvoupodlažní. Jedná se o přízemí (1.NP) navazující na terén se zahradou (obývacím pokoj, kuchyně, ložnice, koupelna, šatna a technická místnost) a patro (3.NP) s dětskými pokoji, pracovnou a koupelnou. K těmto dvěma centrálním podlaží jsou přisazena dvě mezipatra. Hlavní mezipatro (2.NP) slouží jako vstupní prostor se šatnou a je propojené s přilehlou garáží, toto mezipatro svojí výškovou úrovní navazuje na mezipodestu schodiště, které spojuje přízemí a patro centrální části rodinného domu. Druhé mezipatro je navrženo pod garáží, slouží jako sklady zahradního náčiní pro údržbu pozemku a je již podzemí.

Hmota Rodinného domu je tvořena z jednotlivých kvádrů, které jsou poskládány dle jejich účelu, charakteru, dispozičním a provozním požadavkům do jednoho celku tak, aby výsledná hmota, respektovala svažitost terénu a dotvářela jeho charakter. Dům tak svým charakterem vychází z terénu, je do něho částečně zapuštěn a tím disponuje nízkým profilem z pohledu od severu a východu, a standartním profilem běžného dvoupatrového rodinného domu z jihu a západu.

               S výsledným návrhem a projekt jsou manželé spokojeni a těší se na nadcházející realizaci.