Rekonstrukce historického objektu na Petříně

Rekonstrukce historického objektu na Petříně

publikováno v: Co je za námi | 0

V Praze pod Petřínem se nachází nenápadná, ale historicky velmi významná a památkově chráněná stavba rodinného domu, jejíž historie spadá až do 1. ½ 17. století, kdy byla pouze jako jednopatrový objekt součástí opevnění (Hladové zdi na Petříně). Později na objektu proběhla barokní přestavba a zvýšení o jedno nadzemní podlaží. Dům byl v minulosti obýván významným českým režisérem a ještě dříve jeho babičkou, herečkou Národního divadla. V dnešní době je ve vlastnictví potomků těchto slavných českých osobností.
Objekt nebýval vždy rodinným domem. Původně se jednalo o součást opevnění, později o vojenské vězení a skladovací prostory.
Z dochovaných dokumentů je patrné, že se stavba už v dávné minulosti potýkala s rozsáhlým zavlhnutím zdiva v přízemí objektu. Tomu bylo zapříčiněno srážkovou vodou vnikající chybnými konstrukčními detaily u paty domu.
V realizačním projektu rekonstrukce této stavby jsme se zabývali zejména řešením příčin zavlhnutí zdiva a jejich vhodným, co nejtrvalejším řešením. Jednalo se o kombinaci odborného technického řešení detailů se sanačními opatřeními za použití certifikovaných vysoce kvalitních materiálů určených pro tento druh rekonstrukcí.
Kromě zavlhnutí zdiva bylo nutno řešit povrchovou korozi opukového zdiva, se ztrouchnivělými dřevěnými prvky, které degradovali vlivem vlhkosti a vlivem napadení houbou dřevomorkou. Ve středních částech domu byly nosné zdi velmi mělce založeny. Na několika místech bylo potřeba statické zajištění konstrukcí, zejména kleneb.
Rekonstrukce tohoto významného objektu pro nás byla výzvou a my jsme se jí ujali s citlivostí, kterou si každá historická stavba zaslouží. Ve spolupráci s památkáři byl kladen důraz na výběr materiálů, které by nenarušili autenticitu stavby. Výsledkem je stavba v původním historickém duchu, která splňuje veškeré podmínky pro současné pohodlné bydlení a zdravý vnitřní prostor.

(autor: Bc. Alena Stará)