Při komplexnosti dodávky, s myšlenkou péče o Vaše zdravé bydlení, poskytneme a zabezpečíme také inženýrskou činnost (stav. povolení apod.), geodetické zaměření a vytyčení objektů, radonový průzkum, kalkulace a rozpočty, pomoc při výběru dodavatele stavby, výkon stavebního dozoru a poradenství v průběhu realizace stavby, asistence svépomocné výstavby apod.